You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

thank you

Mỗi khi kết thúc bài thuyết trình, chúng ta vẫn hay phải cảm ơn người xem. Vậy bạn đã có hình nền phù hợp cho slide này chưa?


Top 20 slide cảm ơn đẹp cho Powerpoint

Trước khi kết thúc bài thuyết trình đều có một slide gửi lời cảm ơn người xem đã chú ý lắng nghe. Tại sao không thử gia tăng thiện cảm cho bài thuyết trình của...

;