Thẻ:

ảnh đen trắng

 ( 1 bài viết )

Trắng và đen là sự tương phản rất mạnh, nhưng nếu phối hợp đúng, hiệu quả mang lại luôn rất cao